Aktuality

Pozastavení registrace nových pacientů

OZNAMUJI,
ŽE V SOUČASNÉ DOBĚ NEMÁM VOLNOU KAPACITU K PŘIJÍMANÍ NOVÝCH PACIENTŮ A TO ANI RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ STÁVAJÍCÍCH PACIENTŮ.